Istorijat

Kratka istorija obrazovanja u Tornjošu

Sve do 18. veka vaspitanje i obrazovanje dece bila je isključiva briga roditelja. U tome je donekle pomagala crkva kada se institucionalno bavila obrazovanjem dece u verskim školama, kako bi versko i moralno vaspitanje bilo efikasnije.
Nakon proterivanja Turaka, u Senti su se pojavile i verske škole, uglavnom u okolini grada. U svetu salaša postojali su privatni učitelji. Stanovništvo je uzelo školovanje u svoje ruke i učenje se odvijalo kroz privatne škole. Prva škola u Tornjošu, osnovana 1850-ih, bila je Privoda (10-15 roditelja se okupilo i angažovalo učitelja), a bila je u kući koja je sada u vlasništvu Nandora Kalmara.

Predstavnički organ grada Sente svojom odlukom od 22. oktobra 1869. godine proglasio je dotadašnje verske škole na mađarskom jeziku opštinskim. Dakle, grad je preuzeo na sebe organizaciju opšteg osnovnog školstva. Preuzeo je učitelje verske škole, odredio im je plate, pa su postali opštinski učitelji. U svetu salaša, međutim, situacija je ostala nepromenjena. Ali od tada se mogu naći arhivski podaci, podnesci i prijave u kojima stanovnici salaša traže školu.

Godine 1882-83. podignuta je prva škola u Tornjošu. Opštinska uprava grada kupila je 110 kvadrata zemlje od Davida Lenđela u Tornjošu po ceni od 250 Forinti, za izgradnju škole. Dana 30. novembra 1883. na odlučujućoj sednici saopšteno je, da će Lenđelska škola dobiti svoj krov u Tornjošu. Ova škola je imala i toranj, jer su se ovde održavale nedeljne službe sve do podizanja crkve. Međutim, ispostavilo se da je ova škola ipak veoma uska za svakonedeljne obrede.

Početkom 1912. godine raspisali su tender za izgradnju dvorazrednih škola, koje će se graditi u Tornjošu, Gunarašu i Keviju. Model je planom predviđao dve učionice i dva učiteljska stana. Cena izgradnje iznosila je 43313,27 kruna. Po arhitektonskom stilu, ova dvorazredna škola se može porediti sa manjim tipom dvorca. Školovanje se u ovoj školi u Keviju nastavlja i do dan danas, a u Tornjošu je to današnji Kulturni centar.
Godine 1963. izgrađena je nova škola sa 6 učionica. Ovde je već postojala i moderna sala za fizičko vaspitanje. Godine 1980. školi je dograđeno novo krilo u kojem su bile 4 učionice, stručna učionica, biblioteka i nekoliko prostorija za ostavu. Ovo je današnja Osnovna Škola ,,Temerkenj Ištvan“.

U Tornjošu trenutno funkcioniše osmorazredna osnovna škola na mađarskom jeziku, koja je bila deo O.Š. ,,Stevan Sremac“ u Senti, pod imenom Radna Jedinica ,,Temerkenj Ištvan“. Od 01.09.2019. godine, radi kao samostalna, novoosnovana škola.

Naša škola ima i dva izdvojena odeljenja u Keviju i Bogarašu, gde se nastava odvija samo u niži razredima. Učenici starijih razreda iz ovih mesta, putuju u školu, u Tornjoš (školskim autobusom).

sr_RSСрпски језик